Impuls Logo
 
 


De Vertrouwensmeter
Wat gaat er allemaal wl goed?
Oplossingsgerichte Werkvormen
Morgen is alles anders
Oplossingsgerichte Kritiek
Kwaliteiten-Stoelendans
Teamveerkracht versterken
Een Sturend Gesprek
Een Kind Doet de Was
Vergaderen wordt weer leuk
Maak van een probleem een wens
Eenvoudig Doen Wat Werkt
Recept voor Succes
Het 'Albert' Model
Film & Video
Wat is Oplossingsgericht Werken?
Boeken en Artikelen
Principes van OG Werken
Teamveerkracht versterken

Veerkracht in je team kun je enkel bevorderen als je midden in je team gaat staan en niet aan de zijlijn blijft kijken, zo schrijven Liselotte Baeijaert en Anton Stellamans in hun oplossingsgerichte boek 'Vergroot de veerkracht in jezelf en je team' (2009).

Binnen een organisatie of team vindt er voortdurend een vorm van samenwerking plaats die meer of minder veerkracht oplevert. Goede samenwerking leidt tot een stuwkracht die bijna onstuitbaar is. Denk maar eens aan de kracht die je kunt voelen in de menigte bij een voetbalwedstrijd of bij een popconcert. Daarnaast hebben mensen ook het vermogen om over deze samenwerking te praten en reflecteren. Hoe we met elkaar praten (bijvoorbeeld over de organisatie, het management, het werk) zal de perceptie van anderen beinvloeden. Positieve, opbouwende gesprekken versterken het enthousiasme, negatieve verhalen, achterklap en geklaag ondermijnen de moraal en brengen mensen in een afwerende, niet veranderende houding.

Veelvuldig praten over fouten en mislukkingen, problemen en moeilijkheden brengt mensen in een negatieve stemming, ontneemt hun de moed en de creativiteit om een veerkrachtig antwoord te bieden. In zo'n omgeving voelen mensen zich een mislukkeling of een slachtoffer en wijzen ze zelf met de vinger naar anderen.

Wie graag de veerkracht in zijn of haar team bevordert:

1. neemt voor zichzelf de bewuste beslissing om de aandacht te richten en te praten over alles wat al lukt, op de sterktes en kwaliteiten van mensen, op de successen die de teams behalen en de manier waarop ze dat doen.

2. is niet blind voor fouten of tekorten, maar gaat daar bewust en verantwoord mee om. Fouten worden niet uitvoerig geanalyseerd, breed uitgesmeerd of verklaard. Gedane zaken hebben geen keer en je gaat ervan uit dat niemand zijn best doet om te falen. Dus in plaats van je af te vragen "hoe komt het en aan wie ligt het?" richt je de aandacht op wat beter zou zijn en analyseer je de situatie waar je naar toe wilt werken en de details van wat er dan precies beter zou zijn.

3. blijft te allen tijde zijn collega's nabij, koestert zoveel mogelijk positieve gedachten over hen en moedigt hen aan om deel te nemen aan de gewenste veranderingen. Ook andere meningen of standpunten zijn geen reden om collega's te mijden maar juist een aanleiding om nog dieper te luisteren en te zoeken naar wat gemeenschappelijk is.

Of je nu een leidinggevende bent, een manager of een medewerker, iedereen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de interacties die hij aangaat. Wacht niet tot een ander zegt hoe het team zich moet gedragen. Toon het goede voorbeeld en begin met de contacten die je dag in dag uit hebt met je collega's. Heb het lef om hieraan te werken. Vrij naar Ghandi: "Wees de verandering die je in je team wilt zien."

aangepast uit 'Vergroot de Veerkracht in jezelf en je team' van Liselotte Baeijaert en Anton Stellamans


info@impulsorganisatieadvies.nl | contact | copyright 2018 | webdesign by www.ramdath.com