Impuls Logo
 
 


De Vertrouwensmeter
Wat gaat er allemaal wl goed?
Oplossingsgerichte Werkvormen
Morgen is alles anders
Oplossingsgerichte Kritiek
Kwaliteiten-Stoelendans
Teamveerkracht versterken
Een Sturend Gesprek
Een Kind Doet de Was
Vergaderen wordt weer leuk
Maak van een probleem een wens
Eenvoudig Doen Wat Werkt
Recept voor Succes
Het 'Albert' Model
Film & Video
Wat is Oplossingsgericht Werken?
Boeken en Artikelen
Principes van OG Werken
Een Sturend Gesprek

Soms moet een leidinggevende een sturend gesprek te voeren met een medewerker. Dat kunnen lastige ontmoetingen zijn. Hoe haalt u het meeste uit zo'n gesprek?

1. De voorbereiding op het gesprek.
Stel uzelf de volgende vragen:
Wat is de relatie die ik heb met mijn gesprekspartner?
Wat maakt dat ik dit onderwerp met hem/haar wil bespreken?
Wat wil ik dat hij of zij anders gaat doen?
Wat is het doel van het de gedragsverandering?
Wat zijn de voordelen voor: de medewerker, de organisatie, de leidinggevende?
In welke situatie heb ik het gewenste gedrag al eerder gezien?
Bedenk verder wat u hoe dan ook waardeert aan de gesprekspartner.

2. De uitvoering van het gesprek.
Zet uzelf in een positie van vasthoudendheid en wees geaard. Benut de volgende "stuurzinnen":
Hoe kun jij ervoor zorgen dat je ... (het gewenste gedrag vertoont) ... Zodat ... (we de doelstellingen van de organisatie halen).
Wat of wie zou jou kunnen helpen jouw voornemens te realiseren?

Op "Ja, maar" kunt u bijvoorbeeld als volgt reageren: "Ik begrijp dat je het lastig vindt en toch...hoe kun jij ervoor zorgen dat... "Jou kennende weet ik dat je een goede reden hebt, en toch...hoe kun jij ervoor zorgen dat...
Rond het gesprek af met heel concrete afspraken en besluiten over tijd, vorm en terugkoppeling. Bedank de medewerker voor het gesprek!

3. De nazorg van het gesprek.
Ga voor uzelf na of u uw doelen bereikt hebt en evalueer uw "tevredenheid" over het gevoerde gesprek.
Volg de voortgang en de gemaakte afspraken nauwkeurig.
Complimenteer de medewerker waar dit op z'n plaats is tussentijds.
Spreek af wanneer u beiden de voortgang vast wilt stellen.


info@impulsorganisatieadvies.nl | contact | copyright 2018 | webdesign by www.ramdath.com