Impuls Logo
 
 


Deep Democracy
Impulsklas
Tweedaagse Oplossingsgericht Werken
Aanbod Impuls voor Primair Onderwijs
Opleiding Oplossingsgericht en Systemisch Werken voor Onderwijsprofessionals
Samenwerking Impuls met HTTGO
Opleidingen tot Coach en Leidinggevende
Oplossingen voor passend onderwijs
In n dag in beweging
Waarom in n dag in beweging?
Hoe den jullie dat dan?
In beweging...en dan?
Klassiek onderzoek
Nieuwsbrief 'Lastige Groep'
Over de Impuls-nieuwsbrief
Hoe den jullie dat dan?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opzet oplossingsgericht onderzoek ‘In één dag in beweging.’

Vooraf wordt met de opdrachtgever besproken wat de aanleiding is voor het uitvoeren van het onderzoek. Vaak is dit een door de betrokkenen ervaren probleemsituatie zoals onvrede, samenwerkingsproblemen of spanningen. Dit neemt ongeveer 1½ uur in beslag en resulteert in een offerte.

Door middel van onze gerichte onderzoeks-interviews vertalen wij met de deelnemers in één dagdeel hun probleemsituatie naar een ‘wenssituatie’. Nadrukkelijk wordt gekeken naar welke kwaliteiten en hulpbronnen aanwezig zijn. Het breed gedragen perspectief presenteren wij aan alle betrokken medewerkers. Iedereen kan dan zijn aanvullingen hierop doen, totdat er een meerderheid is van 75% die hiermee instemt.

Vervolgens wordt een gezamenlijk actieplan opgesteld met prioriteitstelling. Met één van de gekozen onderwerpen wordt oplossingsgericht aan de slag gegaan, zodat de deelnemers in het tweede dagdeel ervaren hoe op een constructieve manier samengewerkt kan worden. Tenslotte worden afspraken gemaakt over de verdere uitwerking van de overige geformuleerde wensen.

 Tot slot

Onze manier van werken is afwisselend en efficiënt. Wij zetten een probleem situatie in één dag om in een situatie met kansen, gedragen verbeterplannen en beweging. De effectiviteit van het onderzoek wordt afgemeten aan de tevoren bepaalde doelstellingen. Rapportage aan de opdrachtgever vindt altijd plaats.
 

info@impulsorganisatieadvies.nl | contact | copyright 2018 | webdesign by www.ramdath.com