Impuls Logo
 
 


Deep Democracy
Impulsklas
Tweedaagse Oplossingsgericht Werken
Aanbod Impuls voor Primair Onderwijs
Opleiding Oplossingsgericht en Systemisch Werken voor Onderwijsprofessionals
Samenwerking Impuls met HTTGO
Opleidingen tot Coach en Leidinggevende
Oplossingen voor passend onderwijs
In n dag in beweging
Waarom in n dag in beweging?
Hoe den jullie dat dan?
In beweging...en dan?
Klassiek onderzoek
Nieuwsbrief 'Lastige Groep'
Over de Impuls-nieuwsbrief
Klassiek onderzoek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

Wanneer in een schoolteam of onderwijsorganisatie onvrede, spanning of stagnerende samenwerking wordt geconstateerd is het gebruikelijk om de situatie in kaart te brengen door middel van een (klassiek) onderzoek. Zo’n onderzoek maakt met behulp van vragenlijsten en interviews een analyse van de werkbeleving, onderlinge verhoudingen en de bestaande problematiek en doet aanbevelingen voor verbetering.

Hoe nuttig zo’n klassiek onderzoek ook kan zijn, in de praktijk kleeft toch een aantal bezwaren aan deze methode. Op de eerste plaats ervaren de betrokken medewerkers het onderzoek vaak als confronterend, belastend en tijdrovend. Veel energie wordt besteed aan het zoeken naar verklaringen (‘hoe het zover heeft kunnen komen’), het toedichten van verantwoordelijkheid (‘wiens schuld het is’) en het legitimeren van de eigen positie (‘verder ingraven’). Wanneer de rapportage dan algauw zo'n 8 weken na de eerste intake wordt gepresenteerd, is het team met alle inspanning en investering nog niet veel opgeschoten. In één dag in beweging levert al resultaat binnen 4 weken, meestal sneller.

Een klassiek onderzoek doe je niet zomaar. Je moet daarvoor interviews houden met alle betrokkenen. Zelfs als je dat in groepen doet, is het een hele logistiek. Twee volle dagen interviewen is geen uitzondering. De kosten voor zo'n onderzoek met rapportage zijn al gauw € 8.000,- Dat is een heleboel geld voor een onderwijsorganisatie, vooral als je het afzet tegen het oplossingsgerichte "in één dag in beweging": €4.000,-. Dus méér resultaat in de helft van de tijd en met de helft van de kosten.

Hieronder is nog eens schematisch een vergelijking gemaakt.

 
Klassiek onderzoek
In één dag in beweging
Doorlooptijd
6 - 8 weken
1 dag binnen 4 weken na contact
Duur
4 – 20 dagdelen (afh. van omvang team)
6 – 7 dagdelen
Kosten
€ 8.000 tot € 11.000
€ 3.500- € 4.000

Probleemgerichte opzet
 
Oplossingsgerichte opzet
Wat zit er achter? Op zoek naar de kern van het   probleem?
Wat willen de klant en het team bereiken? doelformulering
Hypothese vormen over problemen, ontstaan, oorzaak 
Welke herstelmogelijkheden, kansen, potenties zijn er? 
Voorgeschiedenis in termen van problemen
Voorgeschiedenis in termen van successen en eerdere resultaten
Beoordelingscriteria vanuit modellen
Uitgaan van wat werkt
Wie is schuldig of verantwoordelijk?
Wat is er nodig? Wat vind jij dat er moet gebeuren?
Met vinger wijzen naar de ander
Deelnemers (her)nemen eigen verantwoordelijkheid
Situatie blijft in stand en belastend
In gesprek met elkaar, contact
Onderzoek kan zelf weer nieuwe controverses opwerpen
Direct starten met helingsproces
Signaal: jullie zijn onbekwaam om dit op te lossen
Signaal: jullie kunnen dit oplossen
Gevoel van falen
Gevoel van bekwaamheid
Nadruk op de verschillen
Uitgaan van wat ons verbindt
 
 
Weerstand moet overwonnen worden
Uitgaan van samenwerking
Verstarde beelden
Beelden worden genuanceerder en getoetst aan de realiteit
Probleemgerichte interventies
Oplossingsgerichte interventies


info@impulsorganisatieadvies.nl | contact | copyright 2018 | webdesign by www.ramdath.com