Impuls Logo
 
 


Impuls werkt aan oplossingen
Impuls helpt bij verandering
Impuls geeft richting
Impuls laat mensen beter samenwerken
Impuls zorgt voor werkplezier
Impuls heeft een neus voor talent
Impuls pakt aan
Best Place to Work
Formulier meer informatie
Best Place to Work

 

  

Hoe kan het toch dat op sommige scholen alles veel gemakkelijker lijkt te gaan dan op andere? Tevreden medewerkers, laag ziekteverzuim en goede resultaten. De kwaliteit van onderwijs is hoog, de ouders en leerlingen zijn tevreden. De school heeft een goede uitstraling in de omgeving. Is het toeval of.....  

Hoe dóen ze het? 

Met een vette knipoog naar de bekende 'best places to work'- en 'great places to work'-onderscheidingen presenteren Saxion Hogescholen en Impuls Organisatieadvies samen een pilotproject met als focus: scholen in staat stellen om op zo’n manier te gaan werken dat de organisatie in kwestie een best place to work wordt.

Wat in een onderwijs 'best place to work' is, geven onderwijsmensen in de praktijk aan: dat is een onderwijsorganisatie waar de volgende succesinficatoren te vinden zijn:

  •  Je doet het samen! Er is onderlinge verbondenheid, teamgeest. Teamleden steunen elkaar, moedigen elkaar aan en waarderen elkaar. Er is veel werkplezier. De openheid, sfeer en veiligheid doen mensen floreren.
  • Je staat ergens voor. Er is een gedeeld onderwijsconcept, een gezamenlijke werkwijze etc. die betrokkenheid en motivatie oproept. (“Zo doen wij dat hier”). Het is de inhoud waar je voor gaat.
  • Je kunt je ontwikkelen. Medewerkers krijgen de ruimte om hun talenten te laten bloeien. Er is loopbaanperspectief. Kwaliteiten worden benut.

Om die gewenste situatie te bereiken moet er op de school een continue proces plaatsvinden dat medewerkers engageert, betrekt, verantwoordelijkheid doet nemen (het is dus geen beleidsmatig gebeuren, maar speelt zich af in het team). Hier is de leiderschapsrol cruciaal: als initiator, uitdager, ondernemer.

Vanuit het project Best Place to Work bieden Impuls en Saxion ondersteuning aan scholen en directies die deze ambitie wáár willen maken. Die ondersteuning kan allerlei vormen aannemen en is altijd precies op maat. De Oplossingsgerichte benadering geeft ons hierin een goede leidraad.

Tot nu toe krijgen we enthousiaste reacties van:

-          scholen die een duidelijke ambitie hebben
-          scholen die een duidelijke noodzaak hebben

-          scholen die reeds enthousiast zijn over Oplossingsgericht Werken en hiermee verder willen

Bent u ook geinteresseerd, neemt u dan gerust contact op voor meer informatie.


info@impulsorganisatieadvies.nl | contact | copyright 2018 | webdesign by www.ramdath.com