Terug

Veelgestelde vragen over de Impulsklas

Voor wie is de Impulsklas bedoeld?

Voor kinderen die het in de klas moeilijk hebben door hun werkhouding of gedrag en voor hun ouders die hun kind willen helpen

Wie is er gebaat bij de Impulsklas?

Op de eerste plaats kinderen, want die gaan het veel beter doen op school en ervaren minder problemen met hun gedrag of werkhouding. Dit blijkt uit het onderzoek uit 2014 en veelvuldig uit onze eigen bevindingen. Daarnaast profiteren ook leerkrachten van de Impulsklas doordat zij leren wat werkt bij deze specifieke leerlingen. Ook raken zij beter toegerust om gedragsproblematiek in de klas te hanteren. Doordat school en ouders op één lijn komen te zitten, is er veel betere afstemming en commmunicatie tussen beide. Dit voorkomt wrijvingen en interventies zijn veel effectiever. Ouders profiteren ook van de Impulsklas. Ze ervaren een duidelijk ruggesteun bij de opvoeding, zodat ook het gedrag thuis verbetert. En natuurlijk zij ze heel blij wanneer hun kind het op school beter gaat doen.

Moeten de kinderen een diagnose hebben om in de Impulsklas te komen?

Nee, kinderen met en zonder diagnose zijn welkom. Het doel van de impulsklas is dat school en ouders leren beter af te stemmen op de behoeften van het kind. Wel is het zo dat een kind alleen deel kan nemen aan de Impulsklas als het op school voldoende leerbaar is.

Kunnen ouders wel aanwezig zijn als zij werken?

Voor de meeste ouders geldt dat de werkgever mee wil werken aan de aanwezigheid van ouders in de impulsklas. Sommige ouders mogen de werkdag ruilen, anderen mogen de uren anders indelen, sommige ouders komen om en om. Het is ook mogelijk om iemand anders uit het netwerk mee te laten komen, denk aan de oppas, een tante of oma.

Wat gebeurt er als ouders een keer echt niet kunnen komen?

De regel is dat het kind alleen in de Impulsklas kan zijn met een volwassene. Het kan voorkomen dat ouders een keer niet kunnen en vervanging niet mogelijk is. Dan mag het kind alleen tijdens de ochtendkring aansluiten om de vaardigheidskaart te bespreken en gaat vervolgens weer terug naar de eigen klas.

Zijn alle Impulsklassen hetzelfde?

Nee, de opzet in iedere Impulsklas van groep 5 tm 8 is hetzelfde, daarnaast wordt er in iedere Impulsklas op maat gewerkt. Dit hangt af van de leerdoelen van de leerlingen die op dat moment in de klas zitten, de ouderpopulatie, de inzet van specifieke kwaliteiten van de begeleiders van de groep en de afspraken die gemaakt zijn met de financierders van de Impulsklas. De Impulsklasssen voor groep 2 tm 4 worden geheel op maat gemaakt afhankelijk van de vraag.

Werkt de Impulsklas wel bij jonge kinderen die nog niet goed op zichzelf kunnen reflecteren?

Ja, doordat de onderbouw Impulsklassen anders zijn opgezet waarbij de rol van ouders en leerkrachten extra wordt benut is de werkwijze ook heel effectief voor jonge kinderen. Er is altijd winst te boeken in de verbeterde interactie tussen ouders, kinderen en school en het feit dat school en ouders beter zicht krijgen op het gedrag van het kind thuis en op school.

Biedt Impuls ook begeleiding als de Impulsklas afgelopen is?

Ja, de digitale doelenkaart die in de Impulsklas wordt gebruikt blijft een jaar beschikbaar voor het kind dat heeft deelgenomen. De leerling kan dus verder werken aan de doelen die hij of zij gesteld heeft en als het nodig is kunnen er ook nog nieuwe doelen toegevoegd worden. Natuurlijk mogen ouders, kinderen en leerkrachten altijd contact opnemen met de begeleiders van de Impulsklas of een medewerker van Impuls. Ook na langere tijd dat het kind heeft deelgenomen aan een Impulsklas. Daarnaast heeft Impuls de waaier van ondersteuning ontwikkeld. Dit is een aanbod voor scholen die tegemoet komt aan alle vragen waar scholen tegenaan lopen rondom de begeleiding van leerlingen met zorg binnen hun school of rondom scholing van personeel op het gebied van passend onderwijs. Scholen kunnen hierover altijd een vrijblijvend gesprek aangaan met een Impuls medewerker. Alle trainingen en interventies worden op maat aangeboden zodat de effectiviteit voor de school optimaal is.

Kan het ook voorkomen dat een leerling langer of korter dan 12 weken aan de Impulsklas deelneemt?

Ja, dit kan voorkomen. Als een kind ruim binnen de 12 weken goede groei in en buiten de Impulsklas heeft laten zien is het mogelijk eerder te stoppen met deelname. Als halverwege de periode blijkt dat een kind en ouders zich wel ontwikkelen alleen dat de inschatting is dat er net een iets langere periode nodig is dan 12 weken dan om tot betere resultaten te komen dan is het mogelijk dat een leerling in overleg met school, ouders en kind wat langer blijft. Dit hangt wel af van de instroom mogelijkheden in de groep. Hierin wordt altijd op maat gekeken wat mogelijk is.

Vallen leerlingen wel eens terug in gedrag als de Impulsklas afgelopen is?

Ja, een periode van terugval kan altijd voorkomen. Denk hierbij bijv aan problemen thuis, zoals scheiding van ouders, ziekte of een sterfgeval in de familie of op school wisseling van leerkracht of wisseling van groepssamenstelling of wisseling van school. Het is van belang dat de leerkracht oog blijft houden voor de behoeften van het kind ook in periodes dat het goed gaat met de leerling. Het meest belangrijk bij terugval is hoe je daarmee omgaat. Het is altijd mogelijk de vaardigheidskaart weer in te zetten of het contact met Impulsklasbegeleiders weer op te pakken. Het is ook mogelijk een plan op maat te maken waarbij de leerling 1 of enkele keren weer deelneemt met zijn ouders aan de Impulsklas.

Laat het kind het probleemgedrag wel zien in de Impulsklas, als één van zijn ouders aanwezig is en er zoveel volwassenen en zo weinig leerlingen zijn?

Ja, bij ieder kind komt het probleemgedrag tot uiting. Zowel het gedrag dat zich thuis als op school voordoet. Soms niet direct de eerste dag, wel binnen de eerste paar bijeenkomsten.

Hoe worden leerkrachten betrokken bij de Impulsklas?

  • Alle leerkrachten vullen dagelijks de vaardigheidsscore in
  • Leerkrachten leveren werk aan dat het kind tijdens de Impulsklas maakt
  • Alle leerkrachten worden uitgenodigd een keer te komen kijken in de Impulsklas hoe het daar werkt
  • Leerkrachten praten met de klas en het kind over de vaardigheden die het kind aan het leren is en hoe de leerkracht en andere kinderen hierbij kunnen helpen
  • Bij alle Impulsklas leerlingen vindt minimaal 1 observatie in de klas plaats en een nagesprek met de leerkracht
  • Leerkrachten kunnen altijd per mail, telefoon of fysiek contact opnemen met de Impulsklasbegeleiders of medewerkers van Impuls
  • Leerkrachten bespreken samen met ouders en kinderen minimaal wekelijks de vaardigheidskaart

Hoe bespreek je deelname aan de Impulsklas met de ouders?

Alle ouders willen graag dat het goed gaat met hun kind op school en thuis. Een deel van de ouders ervaart thuis ook problemen met hun kind en wil graag hulp. Ouders zijn meestal blij met de mogelijkheid die zij krijgen om zo intensief hun kind in de schoolse situatie aan het werk te zien. Het biedt ze een kans om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun kind en ook de relatie met hun kind en met de school te versterken De Impulsklas is een oefensetting waarbij ouders en kinderen hun vastlopende actiepatronen kunnen doorbreken onder begeleiding van specialisten. Door deze positieve bijdrage en betrokkenheid van ouders is er altijd een positief effect op school merkbaar in het gedrag van de leerling.

Hoe werkt de bijeenkomst waarbij de ouders met de ouderbegeleider apart zitten?

Afhankelijk van de Impulsklas komen ouders wekelijks of één keer per twee weken bij elkaar om met informatie uit te wisselen over de interactie met hun kind. Zowel vooruitgang als aandachtspunten in opvoeding worden besproken. Ouders dragen elkaar ideeën aan, kiezen de optie die het beste bij hen past en gaan ermee aan de slag.

De kracht van de groep geeft ouders inzicht dat ook andere ouders aan de slag willen met de interactie met hun kind. Ze supporten elkaar.

Kunnen ouders die gescheiden zijn ook deelnemen?

Ja, dat kan. Ouders bespreken onderling wie er aanwezig zal zijn. Stiefouders zijn hierin ook van harte welkom.

Kan een ouder die de Nederlandse taal niet goed beheerst ook deelnemen?

Ja, dat kan. Zij mogen ook een tweede volwassene meenemen om te helpen met vertalen. Tijdens de Impulsklas ziet de ouder hoe het kind zich gedraagt. De aanwezigheid is voor het kind al heel erg fijn. Ook als de ouder niet in staat is alle didactische vragen van het kind te beantwoorden

Wordt er in de Impulsklas ook breder gekeken dan alleen de schoolse setting?

Ja, Impuls gaat ervan uit dat schoolse leven en het leven daarbuiten altijd samen gaan. Het versterken van de relatiedriehoek school-ouders-kind is de basis tot succes. In overleg met ouders komen verschillende aspecten aan de orde en kunnen Impulsklasbegeleiders altijd met ouders meedenken over mogelijkheden op allerlei gebieden. Soms geven de begeleiders een advies aan ouders voor extra begeleiding voor kind of ouders. Geregeld vindt er ook een huisbezoek plaats om de kracht van de relatiedriehoek te versterken.

 

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact