Terug

Vragenlijst selectie

Vragenlijstje:

Weet je wat je moet doen om deze leerling en deze ouder verder te helpen?
Is er ondersteuning nodig op het gebied van taakwerkhouding, sociaal emotioneel of gedrag?
Heb je de hulpvraag van deze leerling en deze ouder al besproken met de IB-er?

Wanneer wel deze ondersteuning Wanneer niet deze ondersteuning
Er is een hulpvraag gericht op taakwerkhouding, sociaal emotioneel en/of gedrag Bij individuele zorgproblemen waarvoor behandeling reeds is ingezet en nog loopt
Er is een hulpvraag vanuit de driehoek school-kind-ouder De inschatting is dat de hulpvraag te groot of te complex is
De leerkracht heeft gedaan wat hij kon vanuit de basisondersteuning Er speelt op dit moment een turbulente periode in het leven van het kind waarbij specialistische tweedelijns zorg nodig is
De leerling en ouder zijn coachbaar en staan open voor ondersteuning  
Ouder en kind hebben ondersteuning bij de onderlinge samenwerking  
De ondersteuning kan bijdragen aan de ontwikkeling van leerling, ouder en professionalisering van de leerkracht  

Vragen om casusbespreking of consultatie voor te bereiden:

-       Hoe wordt het thuisonderwijs en het onderlinge contact ervaren; welke vragen liggen er?
-       Wanneer is het probleem er minder of niet? 
-       Wat maakt dat je denkt dat deze leerling en ouder meer nodig heeft? 
-       Op welk aspect is er ondersteuning nodig: taakwerkhouding, sociaal, emotioneel, gedrag?
        Hoe?
-       Wat zou een hulpvraag kunnen zijn voor kind en ouder? Wat zou voor jou als leerkracht
        helpend zijn? 
-       Hoe zou je weten dat het iets beter ging?
-       Waar zou je de vraag van ouder en leerling nu plaatsen op een schaal van 1 tot 10?
-       Wat heb je al geprobeerd en op welke manier hielp dat? 
-       Hoe kan consultatie of een arrangement een meerwaarde zijn in het versterken van de
        driehoek school-kind en ouders?
-       Wat een eerste stap kunnen zijn om deze leerling en zijn ouder te ondersteunen?
        Denk daarbij aan hulpmiddelen, indirecte coaching, consultatie etc. 

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact

Gerelateerd