Terug

Complimenten geven

Kinderen zijn vaak heel gevoelig voor complimenten.
Het helpt enorm om te verwoorden wat er goed gaat en hier complimenten voor te geven. 
Er wordt gezegd dat je 4 keer zo vaak mag complimenteren tegenover een waarschuwing.

Geef een goed compliment

Als een compliment op de goede manier gegeven wordt, kunnen kinderen er nooit te veel krijgen. Kinderen worden dan op een positieve wijze gestimuleerd en ontwikkelen een positief en een gezond zelfbeeld. Maar je moet dan wel een goed compliment geven. Hoe doe je dat? Een goed compliment voldoet aan de volgende punten:

1. Maak je compliment duidelijk en concreet

Hoe duidelijker het is wat je bedoelt, hoe beter het kind je begrijpt. Als je alleen ‘goed zo’ zegt, blijft het vaag. Je kind weet dan niet altijd wat je bedoelt. Het is dus belangrijk om veel concreter te zijn. Observeer het gedrag van je kind, en benoem zo concreet en precies mogelijk wat je goed vond.

2. Hoe sneller je complimenteert, hoe krachtiger het compliment

Hoe sneller je een compliment geeft na het gedrag van je kind, hoe krachtiger het compliment is. Je kind ontvangt meteen feedback en snapt precies wat jij bedoelt. Hierdoor wordt gestimuleerd dit gedrag vaker te laten zien.

3. Een gemeend compliment is een goed compliment

Het is belangrijk dat je meent wat je zegt. Als iets zegt wat je niet meent, dan voelt de ander dat en komt het minder sterk over. Hoe ouder je kind wordt, hoe beter hij of zij dit aanvoelt. Ook kunnen kinderen gaan twijfelen of je wel meent wat je zegt. En dat kan juist onzekerheid oproepen in plaats van dat je het zelfvertrouwen van je kind stimuleert. Kinderen hoeven ook niet alles goed te kunnen. Ze moeten ook leren dat ze goed zijn in het een en minder goed in het ander. Dus als ze iets minder goed kunnen, hoeven ze daarvoor niet de hemel in geprezen te worden.

4. Zorg dat het compliment past bij de ontwikkeling van je kind

Het compliment moet passen bij de ontwikkeling van je kind. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van een realistisch zelfbeeld. Wat voor het ene kind knap is, hoeft voor het andere kind niet knap te zijn. Dus wees niet overdreven positief, als dat niet klopt bij wat het kind gedaan heeft. Met overdreven complimenten als “Je bent geweldig!”, “Dat is fantastisch!” of “Je bent de slimste!” kun je juist faalangst opwekken bij kinderen, omdat ze het gevoel hebben dat ze een volgende keer ook aan je verwachting moeten voldoen.

5. Complimenteer de moeite die je kind doet, niet het resultaat

Complimenten gericht op het resultaat kunnen onzekerheid zaaien, net als het eerder omschreven overdreven compliment. Als een kind altijd hoort dat het zo prachtig tekent, of zo goed kan turnen en het gaat een keer mis, dan baalt een kind enorm. Je helpt kinderen zich goed te ontwikkelen en zelfvertrouwen op te bouwen, als ze weten dat fouten maken niet erg is. Complimenten gericht op het proces werken daarom goed. Geef dus een compliment over de inspanning die het kind heeft verricht, het doorzettingsvermogen of vraag hoe je kind iets voor elkaar heeft gekregen en complimenteer dat.

Het geven van complimenten is leuk om te doen. Zowel de gever als de ontvanger voelen zich er goed door en het brengt een positieve sfeer in huis. Geef een goed compliment en zowel jij als je kind komen in een positievere flow. Het werkt ook erg aanstekelijk, al snel zul je zien dat je kind ook jou gaat complimenteren, wat het natuurlijk nog leuker maakt. Succes!

Ø  Samenvattend:

Is een zeer krachtig middel. Er is een onderscheid tussen: 

- Procescomplimenten: je prijst de kind voor goede inspanning, vordering of gedrag. 
- Eigenschapscomplimenten: je geeft een compliment over de persoon/eigenschap. 

Procescomplimenten blijken effectiever, omdat kinderen dan het gevoel hebben
dat ze er invloed op hebben. 
Bij eigenschapscomplimenten krijgen ze het idee dat succes of falen min of meer vastligt.

- Complimenteer niet de persoon, maar wat hij of zij doet
- Complimenteer zo specifiek mogelijk
- Vermijd te makkelijk gegeven complimenten
- Vermijd complimenten die concurrentie in de hand werken
- Indirecte complimenten zijn erg waardevol. Je nodigt de ander uit om zelf te beschrijven wat er
  goed was aan wat hij deed. Bijvoorbeeld: Hoe heb je dit nu voor elkaar gekregen?
- Complimenten op groepsniveau werken goed. Bijvoorbeeld: nu hebben jullie je boek al op tafel,
  wat fijn
- Voorbeelden: Het valt me op dat……    Ik vind het plezierig dat………… Ik vind dat…………
- Ondersteun het wij-gevoel (onze klas, ons gezin etc.)
- Belonen werkt beduidend beter dan straffen (verhouding 4:1)!

Terug
Meer weten? Neem gerust contact met ons op:
Contact

Gerelateerd