Impuls Logo
 
 


Deep Democracy
Impulsklas
Impulsklas - Omgaan met Verschillen
Impulsklas: een succesverhaal van passend onderwijs
Anderen over De Impulsklas
  Impulsklasmedewerkers over de Impulsklas
Impulsklas in Beeld
De Impulsklassen
Resultaten van de Impulsklas
Vaak gestelde vragen
Impulsklas in de media
Impulsklas op Facebook
Resultaten van de Impulsklas
Tweedaagse Oplossingsgericht Werken
Aanbod Impuls voor Primair Onderwijs
Opleiding Oplossingsgericht en Systemisch Werken voor Onderwijsprofessionals
Samenwerking Impuls met HTTGO
Opleidingen tot Coach en Leidinggevende
Oplossingen voor passend onderwijs
In één dag in beweging
Nieuwsbrief 'Lastige Groep'
Over de Impuls-nieuwsbrief
Impulsklasmedewerkers over de Impulsklas

Onze eerste Impulsklas - Marion van Tilburg en Margreet Smit-de Koning


"Een aantal weken vóór de zomervakantie van 2017 zijn wij begonnen met de voorbereidingen voor onze 1e Impulsklas. Vrijwel direct na de zomer zijn wij gestart met onze eerste groep. Wij hebben ervaren dat de combinatie van Marion als opvoed-ondersteunster en Margreet als groepsleerkracht een ideale vorm was voor onze Impulsklas. Marion kon zich richten op de ouderbijeenkomst en Margreet ging met de kinderen aan de slag. Samen zorgden wij ervoor dat het ouderthema ook bij de rest van de ochtend paste en daarmee geoefend kon worden.

Binnen onze bijeenkomsten zijn we vooral bezig geweest met: kennismaking en een groep smeden (ruim de tijd voor nemen!), opvoedproblemen/vragen, samenwerken, taakaanpak, complimenteren, concentratie (en je niet laten storen), ontlading, contact maken (in verschillende vormen, zowel massage als toneelspelletjes), naar elkaar luisteren, zelfredzaamheid/zelfstandigheid, vertrouwen, emoties, werken met iemand anders, geheime opdrachten, observaties, erkenning, geweldloze communicatie en grenzen.

Wij blikken terug op een leerzame eerste Impulsklas. In onze groep hadden we heel verschillende leerlingen. Van introvert naar extrovert, van rustig tot heel druk, van hoge mate van impulsbeheersing naar vrijwel geen impulsbeheersing en van spraakwatervallen tot muurbloempjes. Waarschijnlijk is het juist die diversiteit waarin de kinderen en ouders extra tot ervaren en leren kwamen.  Kinderen kunnen ontzettend goed vertellen wat ze nodig hebben, als wij maar de tijd en ruimte bieden en de juiste vragen stellen."

 

Impulsklas Schijndel najaar 2017 - Elise van Pijnenburg en Jackelien Rook

"Vlak voor de herfstvakantie 2017 zijn we begonnen, samen met de coördinator Impulsklas Beppy de Groot, met de voorbereidingen voor onze 1e impulsklas. Na de intakegesprekken is de Impulsklas begin november 2017 van start gegaan. De groep bestond alleen uit jongens die samen met hun moeder kwamen.


Tijdens de bijeenkomsten zijn we bezig geweest met gericht aan het werk zijn of komen. Ook hebben we oefeningen gedaan waarin kind én ouder zelf ervaart wat je voelt en wat je dan doet naar jezelf toe en naar anderen. Een belangrijk onderdeel van de ouderbijeenkomst was hoe je communiceert met je kind en wat daarin (non-verbaal en in woorden) helpend is en wat niet.  Dat wat de kinderen wilden leren en oefenen was zeer divers, ook het moment waarop het kind ervaarde dat hij ander gedrag nodig had was verschillend. 


De opbrengsten van de Impulsklas is voor de kinderen en hun ouders zeer divers geweest. In het proces van inzicht krijgen in taak- werkhouding en daarin oefenen  zijn veel stappen gezet. Soms is de wens óf van ouders óf van school dat dit proces sneller zou gaan of tastbaarder is. Ervaring leert dat de stappen die gezet worden klein zijn met veel impact. Daar is na de Impulsklas zowel op school als thuis goed verder op te bouwen."

 

Impulsklas Meierij Noord - Tonnie de Groot en Anita Tosseram

"Wij hebben in het najaar van 2017 samen een Impulsklas mogen draaien in Velddriel. In de Deken Wehmeijerschool werden we zeer gastvrij ontvangen. De groep bestond uit 4 meisjes en 3 jongens. In onze groep zaten kinderen van groep 4 t/m groep 7. We hebben ervaren dat met name tijdens de kringmomenten dit leeftijdsverschil van invloed was op de dynamiek binnen de groep.


In de intakes hebben de kinderen samen met hun ouders en leerkracht de doelen opgesteld waar ze aan gingen werken. Wij vonden het belangrijk om in te zoomen op de kwaliteiten van de kinderen en van daar uit verbeterpunten op de stellen. Tijdens de bijeenkomsten hebben we op maat oefeningen en spelletjes aangeboden met steeds de persoonlijke doelen van de kinderen als uitgangspunt.
We hebben deze Impulsklas met heel veel plezier gedraaid en halen voldoening uit het feit dat de kinderen met positief effect aan hun doelen hebben gewerkt. Alle kinderen zijn een succeservaring rijker."

 


info@impulsorganisatieadvies.nl | contact | copyright 2018 | webdesign by www.ramdath.com