Impuls Logo
 
 


Samenwerking Impuls met HTTGO
Deep Democracy
Tweedaagse Oplossingsgericht Werken
Impuls voor Primair Onderwijs 2017-2018
Oplossingsgerichte Onderwijs Opstellingen
Impulsklas
Impulsklas - Omgaan met Verschillen
Anderen over De Impulsklas
Impulsklas in Beeld
De Impulsklassen
  De Vlieger Impulsklassen in de regio Leiden
  INOS Impulsklas in Breda
  Impulsegroep Rodenborch College Rosmalen
Resultaten van de Impulsklas
Vaak gestelde vragen
Impulsklas in de media
Impulsklas op Facebook
Opleidingen tot Coach en Leidinggevende
Oplossingen voor passend onderwijs
In één dag in beweging
Nieuwsbrief 'Lastige Groep'
Over de Impuls-nieuwsbrief
Impulsegroep Rodenborch College Rosmalen

Anja van Heeswijk en Beppy de Groot verzorgen op het Roedenborch College in Rosmalen een Impulsklas voor het voortgezet onderwijs: De Impulsegroep. Hieronder vertellen zij hierover.

"Met de Impulsegroep wilden we heel graag preventief en oplossingsgericht werken. In de Impulsegroep richten we ons op de leerlingen die de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs maken (brugklassers). Deze overstap is voor veel leerlingen een grote stap.  Het direct veilig en vertrouwd voelen op je nieuwe school was onze insteek.

We besteden veel aandacht aan de vaardigheden die je nodig hebt op het voortgezet onderwijs en het wennen op een nieuwe school, zodat de overstap zo klein mogelijk is. We starten daarom meteen aan het begin van het schooljaar en zelfs al voordat de leerlingen op het Rodenborch College zitten door een kennismaking voor kinderen en hun ouders te organiseren.

We wilden in de Impulsegroep graag samen optrekken met ouders en kinderen van elkaar en met elkaar laten leren. De kinderen in de Impulsegroep hebben allemaal hun eigen leervraag/doel. Zij werken aan doelen die zich richten op leren leren, plannen, concentratie, maar ook op sociale omgang met anderen en goed kunnen werken op hun nieuwe school.

Het is ontzettend mooi om te zien hoe kinderen samen optrekken, elkaar tips geven over waar ze goed in zijn en daarmee anderen ontzettend helpen. De combinatie van de verschillende doelen geeft veel dynamiek.

De Impulsegroep duurt twaalf weken, ouders sluiten tweewekelijks aan. In de ouderbijeenkomsten werken we aan het verstevigen van de driehoek kind- ouder- school. We geven informatie over de manier van werken, over pubergedrag en ouders ondersteunen hun kind bij het maken van werk en bij het werken aan leerdoelen als 'beter samenwerken'.

 

De eerste groep op het Rodenborch College.

In maart 2016 zijn we gestart met de voorbereiding voor de eerste Impulsegroep. We hebben bij  het hele overgangsproces PO-VO vooral gekeken naar hoe we preventief konden werken en kinderen met hun ouders konden betrekken. Voor de zomervakantie hebben we met alle leerlingen een intakegesprek gevoerd en de doelen opgesteld, zodat we meteen na de vakantie konden starten en de eerste spanningen weg konden nemen.

We merkten al snel dat het voor onze 11 leerlingen erg fijn is dat zij een persoon hebben waar ze naar toe konden gaan buiten hun eigen mentor of docent om. Zij kwamen met hele praktische vragen en durfden zich kwetsbaar op te stellen.

Door een goede samenwerking met de docenten en mentoren hebben de leerlingen een rustigere overstap kunnen maken. In de groep ontstaat al snel een sfeer waarin je kunt zeggen wat je lastig vindt.  Samenwerken met anderen doe je om van elkaar te leren.

We merkten ook dat bij een Impulsegroep in de brugklas ook zaken spelen als puberteit, motivatie, concentratie etc. Samen met de ouders en de leerlingen ontdekken we wat werkt voor dit kind of voor deze Impulsegroep om ze een Impulsegroep op maat te creeëren. Regelmatig afstemmen met ouders, docenten en mentoren is hierbij zeer waardevol en versterkend voor de leerlingen". 

 

Impulsegroep-leerkrachten.

Anja van Heeswijk en Beppy de Groot zijn beide werkzaam als Impulsegroep leerkracht op het Rodenborchcollege in Rosmalen. Zij zijn ook werkzaam als ambulant ondersteuner. Als ambulant ondersteuners geven zij begeleiding aan kinderen met een specifieke hulpvraag. Dit doen zij op groepsniveau en op leerlingniveau van onderbouw tot bovenbouw.

Anja en Beppy zijn echte doeners en vinden het erg leuk om met groepen leerlingen te werken vanuit het oplossingsgerichte, te kijken naar wat er wel werkt en welke kleine volgende stap zij kunnen maken.

De Impulsegroep is voor hen een groep waarin leerlingen goed gecoacht kunnen worden op hun eigen doelen. Het is ontzettend mooi om te zien welke kracht er dan vanuit de leerlingen kan komen. 

 

 


info@impulsorganisatieadvies.nl | contact | copyright 2017 | webdesign by www.ramdath.com