Impuls Logo
 
 


Samenwerking Impuls met HTTGO
Deep Democracy
Tweedaagse Oplossingsgericht Werken
Impuls voor Primair Onderwijs 2017-2018
Oplossingsgerichte Onderwijs Opstellingen
Impulsklas
Impulsklas - Omgaan met Verschillen
Anderen over De Impulsklas
Impulsklas in Beeld
De Impulsklassen
  De Vlieger Impulsklassen in de regio Leiden
  INOS Impulsklas in Breda
  Impulsegroep Rodenborch College Rosmalen
Resultaten van de Impulsklas
Vaak gestelde vragen
Impulsklas in de media
Impulsklas op Facebook
Opleidingen tot Coach en Leidinggevende
Oplossingen voor passend onderwijs
In één dag in beweging
Nieuwsbrief 'Lastige Groep'
Over de Impuls-nieuwsbrief
INOS Impulsklas in Breda


Gedurende de 12 weken waarin de Impulsklas draait, oefenen we met de kinderen om steeds meer zonder de ondersteuning van hun ouders hun werk te maken. Ouders leren gaandeweg om los te laten en het vertrouwen aan hun kind te geven dat ze het zelf kunnen. We bespreken met de kinderen wat ze nodig hebben om dit gedrag ook in hun eigen klas te laten zien en wie hen daarbij kan helpen. De kinderen kunnen elkaar veel tips geven en doen mooie ontdekkingen over zichzelf. De nadruk ligt steeds op het verbeteren van de werkhouding, het gedrag en de sociale vaardigheden.

In januari 2014 zijn we in Breda met de eerste Impulsklas gestart. 7 leerlingen uit groep 6, 7 en 8 kwamen 12 woensdagochtenden bij elkaar en namen hun ouders mee naar school. Vanaf het schooljaar 2014-2015 wordt de Impulsklas een aantal malen per jaar verzorgd.

Vanaf de eerste uitvoering zijn de reacties op de Impulsklas zeer positief, zowel van ouders, kinderen en leerkrachten. Binnen ons schoolbestuur zien directie en bestuur onze Impulsklas als een mooi voorbeeld van passend onderwijs.

 

Impulsklas-leerkrachten

Mirjam Nooijens en Karin Engelen zijn beide werkzaam als Impulsklasleerkracht op basisschool Sinte Maerte in Breda. Zij maken ook allebei deel uit van het zorgteam op deze school. Mirjam heeft ruime ervaring in het (speciaal) basisonderwijs, met name in het werken met kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Het werken met groepen naar een goed pedagogisch klimaat is een specialiteit van Mirjam. In haar werk als IB-er draagt zij zorg voor de driehoek kind-ouder-school. Naast haar werk in het zorgteam op Sinte Maerte werkt Karin als trainer in oplossingsgericht werken bij Impuls. Ook vanuit haar werk in haar eigen praktijk voor remedial teaching heeft zij ervaring opgedaan in het oplossingsgericht werken met kinderen  met speciale leerbehoeften en hun ouders.

 

Ervaringen uit de Impulsklas

Eind oktober zijn we weer gestart met de Impulsklas, deze keer met 8 kinderen uit de groepen 5, 6 en 7. Wederom hebben we een goede start met elkaar gemaakt. De kinderen zijn erg goed gestart met hun doelen, zowel in de Impulsklas, als in hun eigen klas en thuis. De positieve impuls die de kinderen krijgen op deze ochtend werkt een hele week door. Het is fijn om te merken dat we hiermee een verschil kunnen maken. Dat deze kinderen een positieve rol krijgen en zich gesteund voelen door hun ouders, leerkrachten en al hun klasgenoten. Ouders ervaren het als een cadeautje dat ze een hele ochtend met hun kind op school mogen werken. Hun eigen leervragen, bijvoorbeeld loslaten of begeleiden naar zelfstandigheid, krijgen ook aandacht.

 

Ervaringen van leerlingen  uit de mpulsklas  - een half jaar later. Hoe gaat het nu?

Twee leerlingen zijn goed gestart op het VO. De Impulsklas heeft ze geholpen met het voelen van verantwoordelijkheid voor het eigen werk, planning en sociale contacten. Natuurlijk komt het pubergedrag hier ook steeds meer om de hoek kijken, de positieve basis voor een fijne schooltijd is stevig gelegd.

In het nieuwe schooljaar zijn onze ‘oude’ Impulsklasleerlingen goed gestart. Doelen zijn meegenomen naar de nieuwe leerkrachten en iedereen is met positieve intenties gestart. Het is fijn, dat we allebei op deze school werkzaam zijn, zodat we zowel de kinderen als de leerkrachten kunnen ondersteunen wanneer dat nodig is. Een duim of een schouderklopje is vaak al voldoende om de kinderen een positieve impuls voor die dag mee te geven.

Een streven de van de Impulsklas is om de verwijzingen naar het S(B)O terug te dringen. We vinden dat we hier goed in slagen. Toch merken we dat het niet altijd mogelijk is om kinderen op het reguliere onderwijs te houden. Door deelname aan de Impulsklas is er een positief contact tussen kind-ouder-school. Hierdoor ontstaat er een fijne basis van vertrouwen, een houding van meedenken en meewerken. We weten wat er mogelijk is, zowel op school als thuis, en in sommige gevallen ontdek je ook wat er niet mogelijk is. Hierbij kan de Impulsklas dus ook helpend zijn, een stapje op weg naar het beste plekje voor een leerling.

 

 

 


info@impulsorganisatieadvies.nl | contact | copyright 2017 | webdesign by www.ramdath.com