Impuls Logo
 
 


Samenwerking Impuls met HTTGO
Deep Democracy
Tweedaagse Oplossingsgericht Werken
Impuls voor Primair Onderwijs 2017-2018
Oplossingsgerichte Onderwijs Opstellingen
Impulsklas
Impulsklas - Omgaan met Verschillen
Anderen over De Impulsklas
Impulsklas in Beeld
De Impulsklassen
  De Vlieger Impulsklassen in de regio Leiden
  INOS Impulsklas in Breda
  Impulsegroep Rodenborch College Rosmalen
Resultaten van de Impulsklas
Vaak gestelde vragen
Impulsklas in de media
Impulsklas op Facebook
Opleidingen tot Coach en Leidinggevende
Oplossingen voor passend onderwijs
In één dag in beweging
Nieuwsbrief 'Lastige Groep'
Over de Impuls-nieuwsbrief
De Vlieger Impulsklassen in de regio Leiden

Psychiater Ben Furman, auteur van o.a. de methode Kids' Skills, internationaal bekende spreker en opleider in oplossingsgericht werken, met Impulsklasbegeleiders uit Leiden

Met SBO de Vlieger hebben we in 2013 de eerste Impulsklas van Nederland neergezet. Inmiddels is de Vlieger Impulsklas in de regio Leiden een begrip geworden. Vanaf het schooljaar 2014-2015 draaien er Vlieger Impulsklassen op verschillende plaatsen in de regio zes Impulsklassen per schooljaar voor kinderen van groep 3 t/m groep 8. En de Impulsklasbegeleiders staan in de startblokken om een Impulsklas voor het jonge kind (vanaf groep 2) te gaan verzorgen.

Een mooie indruk van de Impulsklas stond op 20 december 2016 in dit artikel in het Leidsch Dagblad

In de bovenbouwgroepen ligt de focus op het verbeteren van werkhouding, omgaan met frustratie en luisterhouding. Een groot deel van de dag werken leerlingen aan de leerstof die ze meekrijgen uit de klas. Daarnaast is communicatie een belangrijk aspect. Hoe communiceer je met je ouders, met de leerkracht en met je leeftijdsgenoten. Door middel van energizers en gerichte oefeningen wordt hieraan gewerkt.

In de onderbouwgroep ligt de focus op het leren uitvoeren van opdrachten, samenwerken en taakgerichtheid. Ook aan de sociale emotionele ontwikkeling wordt veel aandacht besteed. Kinderen leren stapsgewijs samenwerken. Het leren omgaan met vrije situatie en op de goede manier je plek leren pakken binnen de groepsdynamiek zijn van belang. Er is een intensieve samenwerking met de leerkrachten door middel van observaties en gesprekken. Ouders bespreken wekelijks met elkaar de voortgang van hun kind op school en thuis. De positieve feedback die wordt gegeven door ouders en Impulsklasbegeleiders helpt de kinderen hun doelen te bereiken. Door de inzet op jonge leeftijd van de Impulsklas verwachten we een afname van gedragsproblemen op latere leeftijd binnen de basisschool.

Ondersteuning

Impulsklasmedewerkers werken nauw samen met leerkrachten en de directie van de school om hun bevindingen van ouders, kinderen en schoolsituaties terug te geven zodat de school zo goed mogelijk leert aansluiten bij hun leerling- en ouderpopulatie. De Impulsklas is een onderdeel van de schoolsetting.

De expertise van de Impulsklasbegeleiders wordt optimaal ingezet bij de ondersteuning voor leerkrachten in de klas, schoolteams en ouders. Daarnaast kunnen scholen gebruik maken van het aanbod van Impuls van trainingen, coaching en begeleiding van complexe groepen. Verdere professionalisering van het team en een aanbod op maat is een mogelijk vervolg van de Impulsklas als scholen het Oplossingsgericht Werken verder willen integreren in de dagelijkse onderwijspraktijk.

 

 


info@impulsorganisatieadvies.nl | contact | copyright 2017 | webdesign by www.ramdath.com